2. ročník

SÚŤAŽNO-VZDELÁVACIA AKTIVITA

PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
s poľnohospodárskym, potravinárskym a lesníckym zameraním
A ZÁKLADNÉ ŠKOLY

od 15. 9. 2020 do 15. 2. 2021

CIEĽ SÚŤAŽE

ZAUJÍMAVO PREDSTAVIŤ

poľnohospodárske, potravinárske a lesnícke odbory na stredných odborných školách

OBOHATIŤ POZNATKY

žiakov základných škôl o povolaniach v poľnohospodárskom, potravinárskom a lesníckom sektore

UĽAHČIŤ ROZHODOVANIE

žiakom základných škôl, kde budú študovať po ukončení 9. ročníka.

Harmonogram

Vyberte školu

REGISTRÁCIA SOŠ

REGISTRÁCIA strednej odbornej školy

prejsť na registráciu SOŠ
PRIHLASOVANIE súťažných videí

PRIHLASOVANIE súťažných videí

Video do súťaže prihlasuje za žiaka stredná odborná škola. Súčasťou súťažného videa je aj nesúťažná videovizitka autora videa

prejsť na prihlásenie súťažného videa
HODNOTENIE

HODNOTENIE súťažných videí

Hodnotiaca komisia vyberie najlepšie videá.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Zverejnenie ocenených videí

REGISTRÁCIA

REGISTRÁCIA základnej školy

prejsť na registráciu ZŠ
REALIZÁCIA

REALIZÁCIA TRIEDNEJ „VIDEOOCHUTNÁVKY“

PRIHLASOVANIE

PRIHLASOVANIE súťažných dotazníkov

prejsť na súťažný dotazník
ŽREBOVANIE

ŽREBOVANIE A VYHLÁSENIE výsledkov

PODMIENKY SÚŤAŽE PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

KTO ?

Žiaci stredných odborných škôl, ktorí študujú v študijných a učebných odboroch s poľnohospodárskym, potravinárskym a lesníckym zameraním.

AKO?

Vytvorte a zašlite krátke videá v trvaní do 3 minút na určenú tému súťaže. Zároveň zašlite videovizitku autora súťažného videá v trvaní do 1 minúty.

KEDY?

Registrácia SOŠ: od 15. 9. 2020 do 15. 10. 2020
Prihlásenie súťažných videí: od 16. 10. 2020 do 30. 11. 2020

AKO PRIHLÁSIŤ VIDEO DO SÚŤAŽE A VIDEOVIZITKU?

Do prihlasovacieho formulára vložte osobitne odkaz na stiahnutie súťažného videa a osobitne odkaz na stiahnutie videovizitky.

TÉMA? „ČO ZAŽIJEŠ V MOJOM ODBORE“.

Otvor TU, ak chceš vedieť, čo máme na mysli. Medziam tvojej fantázie nekladieme žiadne hranice.

TVORBA SÚŤAŽNÉHO VIDEA?

Videoinštruktáž, ktorá ti môže pomôcť pri tvorbe videa.

TVORBA VIDEOVIZITKY

Otázky, ktoré zodpovieš vo svojej videovizitke nájdeš TU.


Videoinštruktáž, ktorá ti môže pomôcť pri tvorbe videovizitky.

AKO ZASLAŤ SÚŤAŽNÉ VIDEO?

Cez prihlasovací formulár, ktorý nájdeš TU.

Prihlasovací formulár bude zverejnený od 15.10.2020

CENY PRE SOŠ

ĎALŠIE CENY PARTNEROV PRE SOŠ

BENEFITY PRE ŽIAKOV A STREDNÚ ODBORNÚ ŠKOLU

PODMIENKY SÚŤAŽE PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

KTO ?

Triedne kolektívy žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl v SR.

AKO?

Triedny kolektív pod vedením kariérového poradcu alebo triedneho učiteľa zrealizuje “videoochutnávku“ odborov, ktoré nájde na YouTube kanáli PODPOR ODBOR. Vyberie najzaujímavejšie video. Vypracuje a zašle súťažný dotazník.

KEDY?

Registrácia ZŠ: od 1. 11. 2020 do 30. 11. 2020 Zasielanie súťažných dotazníkov: od 1. 12. 2020 do 15. 2. 2021

KTO MÔŽE VYHRAŤ?

Vyžrebujeme a oceníme 10 triednych kolektívov, 10 kariérových poradcov a najaktívnejšiu základnú školu súťaže.

CENY PRE ZŠ

BENEFITY PRE ŽIAKOV, RODIČOV A ZÁKLADNÚ ŠKOLU

Registrácia SOŠ bola ukončená

prihlasovací formulár videa a videovizitky

Prihlásenie videa bolo úspešné. Ďakujeme!
Prihlásenie videa nebolo možné odoslať !

Registrácia ZŠ

Registrácia bola predĺžená.

Registrácia pre základné školy je otvorená do 30. 11. 2020.

Registácia úspešne odoslaná. Ďakujeme!
Registráciu nebolo možné odoslať !
Videá žiakov SOŠ na „ videoochutnávku“ odborov budú od 1. decembra 2019 uložené na YouTube kanáli PODPOR SVOJ ODBOR. Súťažný dotazník nájdete na stránke www.podporodbor.sk. Vyplnený súťažný dotazník odošlite najneskôr do 15. 2. 2020.
Označením tohto políčka škola vyhlasuje, že dotknuté osoby zapojené do súťaže dali súhlas so spracovaním ich osobných údajov za nasledovných podmienok. Vzor súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Pomôcka pre kariérových poradcov - Videoochutnávka

PRIHLÁSENIE DOTAZNÍKA

Prihlasovanie súťažných dotazníkov bude spustené od 1. 12. 2020 do 15. 2. 2021.

Formulár súťažného dotazníka nájdete na tomto mieste.

Víťazi Podpor svoj odbor 2019/2020

1. MIESTO

Soňa Führichová


Videovizitka
2. MIESTO

Beáta Benková


Videovizitka
2. MIESTO

Jozef Pacalaj


Videovizitka
3. MIESTO

Radka Pentáková


Videovizitka

Partneri

ZÁŠTITU PREVZALI

FINANČNE PODPORILI

ODBORNÝ PARTNER

CENY DO SÚŤAŽE VENOVALI

ODBORNÝ GARANT

Kontakt

Je niečo nejasné, radi odpovieme na tvoje otázky.

Adresa

Slovenská poľnohospodárska a
potravinárska komora
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava

Telefón

+421 911 365 438 (do 14:00 hod.)
+421 907 704 259 (od 14:00 hod.)

Správa úspešne odoslaná. Ďakujeme!
Správu nebolo možné odoslať !